Vücutta olanlar

Vücutta olanlar

Gusulsüz dolaşınca vücutta olanlar

Vücutta olanlar

Gusulsüz dolaşınca vücutta olanlar

Vücutta olanlar
03 Aralık 2019 - 20:03

Gusletmesi farz olan birisi temizlik de yapar, bulaşık da yıkayabilir, yemek de yiyebilir. Lakin vücuda bazı tesirleri var.Ama ağzını ve ellerini yıkamadan yemek yemesi mekruh olmakla birlikte haram değildir. Gusülsüzlüğü bu gibi işlerine mani ve mâni olmaz. Ancak, guslü bir namaz zamanı geçirecek kadar geciktirmemek gerektiğini de âlimlerimiz ikaz yollu ihtar etmişlerdir

3 ŞEY MAHSUR GÖRÜLDÜ

Zira, namaz zamanı geçtiği halde gusletmemek, namazı kazaya bırakmak demektir. Özürsüz namazı kazaya bırakmak ise câiz değildir.

Bu bakımdan, kendisine gusül farz olan kimse, gusülden önce şart olan işleri yapar, temizlikte bulunur, hem de yemek bile hazırlarsa da, bulduğu ilk fırsatı hemen kullanıp guslünü yapmalı, gusülsüzlüğünü bir namaz zamanı çıkıncaya kadar geciktirmemelidir.

Cünüp olan kadın ve erkeğe ya da hayız ve nifas hâlindeki kadınlara yapmaları haram olan dini görevler şunlardır: 1. Namaz kılmak, 2. Kabe’yi tavaf etmek, 3. Kur’ân-ı Kerîm’e dokunmak ve onu taşımak. Binâenaleyh üzerine âyet-i kerîme yazılı olan madeni veya kağıt paraya abdestsiz veya cünüp olarak dokunmak veya taşımak caiz değildir. (Mecma’ul-Enhur, 1/26)

Bunun dışında cünüp olan kimse günlük işlerini yapabilir, kadın evinde temizliğini ve diğer işleri yapabilir. Yaptığı işlerin hepsi temizdir.

Cünüp olanların yaptığı bir takım şeyler vardır ki, bunlar kendileri için mubahtır. Ancak en kısa vakitte gusül almak iyidir. Bilhassa bir namaz zamanı geçirmeden yıkanmak ise farzdır. Bununla beraber cünüp olarak yemek içmek, uyumak haram değildir.

Konuyu haram ve helal noktasından değerlendirmek böyledir.

Cünübün Uyuması:

Gudayf ibnu’l- Haris şöyle anlatıyor “Hz. Âişe’ye: “Rasulullah (s.a.v.) cenabetten gecenin başında mı yıkanırdı, nihayetinde mı?” diye sordum. Hz. Âişe (r.a.) şöyle yanıtladı: “Bazen başında, bazen de sonunda yıkanırdı.” Ben: “Allahu ekber! Bu konuda genişlik veren Allah’a hamd olsun.” dedim.”(1)

Hz. Aişe (r.a.)’nin bir söylentisi de şöyledir:

“Rasulullah, cünüpken uyur ve suya hiç dokunmazdı.”(2) Hz. Ömer (ra), geceleyin cünüp olduğunu (ne yapacağını) sordu. Rasulullah (s.a.v.): “Abdest al, uzvunu yıka, sonra uyu.”diye konuştu.(3) Bu kanıtlara göre, cünüp olan kimsenin uyumadan önce abdest alması daha uygundur. Aynı zamanda şunu da unutmadan söylemek gerekir.Bu uyuma işi namaz zamanının geçirilmemesi koşuluna bağlıdır.

Cünübün Yemesi ve İçmesi:

Cünüpken insanların yeme ve içmesinin nasıl olacağını yeniden Rasulullah (s.a.v.)’ın sünnetinden öğrenelim. Rasulullah (s.a.v.), cünüpken yemek ve içmek istediğinde ellerini yıkar ve sonra yer içerdi.(4) “Peygamber (s.a.v.), cünüpken yemek yemek veya uyumak istediği vakit abdest alırdı.”(5) Cünüp olan kimsenin yemek içmek için yalnızca ellerini yıkaması yeterlidir, ancak abdest alması daha iyi olur.

Cünüp Olan Kimseyle Oturmak:

Cünüp olan kimse diğer insanlarla oturabilir. Ancak dinimizce uygun olan hemen yıkanmasıdır. Ebu Hureyre (r.a.)’nin anlattığına göre, Rasulullah (s.a.v.), Medine sokaklarından birinde kendisine rastlamıştı. Ebu Hureyre bu sırada cünüp olduğu için, Rasulullah (s.a.v.)’in yanından sıvışıp gitti ve yıkandıktan sonra da geldi. Rasulullah (s.a.v.) onun geldiğini görünce sordu:

“Ey Ebu Hureyre, neredeydin?” O da cevapladı: “Ben cünüp idim, pis pis yanınızda oturmak istemedim.” Bunun üzerine Rasulullah (s.a.v.) şöyle diye konuştu: “Sübhanallah! Müslüman pis olmaz.”(6)

Cünüp Olana Dokunmak:

Cünüp olan kimseye dokunmanın hiçbir mahzuru yoktur. Bu konuyla alakalı olarak şu hadisi kanıt olarak gösterebiliriz: Huzeyfe bin el- Yemân, bir gün Rasulullah (s.a.v.) ile karşılaştı. Peygamberimiz (s.a.v.) onunla musafaha etmek için ona doğru elini uzattı. Huzeyfe cünüp olduğunu söyledi. Rasulullah (s.a.v.) da bunun üzerine şöyle diye konuştu: “Mü’min necis olmaz.”(7)

Cünüp olan kimselerin yukarıda zikrettiğimiz şeyleri belli ölçüler içinde yapmasında bir mahzur yoktur. Başka bir deyişle cünüp olanın yemesi, içmesi, uyuması, toplum içinde bulunması mubahtır. Ancak mü’minin hem maddî hem de manevî olarak her vakit temiz olması gerekir.

Üzerindeki yükleri, ağırlıkları kaldırıp atması gereklidir. Bunun için ilk fırsatta, geciktirmeden gusül abdestini almak en iyisidir. Su bulunamadığı takdirde teyemmüm alarak bu yükten kurtulmak olasıdır. Teyemmümle alakalı bilgi almak için ilmihallere bakmanız yeterlidir.

Netice olarak gusle ihtiyacı olan erkek veya kadın her Müslümanın zaman geçirmeden bu işi yapması en doğru harekettir. Yine çocuklara bu konuda (guslün alınışı) bilgi vermek, gusül gerektiren hallerle alakalı bilgilenmelerini sağlamak için yeterli kitap ve kaynak yapıtın tedarik edilmesi çocukların eğitimi açısından faydalı olacaktır.

Dipnotlar:

1. Buhârî, Gusl 25, 27; Müslim, Hayz 21; Ebu Dâvud, Taharet 88, 90, Salât 343; Tirmizî, Taharet 87; Nesâî, Taharet 163, 164,165, Gusl 4, 5; Muvatta, Taharet 77. 2. Ebu Dâvud, Taharet 88, 90. 3. Buhârî, Gusl 25,27; Müslim, Hayz 25; Ebu Dâvud, Taharet 87; Nesâî, Taharet 167; Tirmizî, Taharet 88; Muvatta, Taharet 76. 4. Nesâî, Taharet 163-166.
5. Nesâî, Taharet 163. 6. Buhârî, Gusl 23, 24; Müslim, Hayz 115; Ebu Dâvud, Taharet 97; Tirmizî, Taharet 89; Nesâî, Taharet 172.7. Nesâî, Taharet 172.

Selam ve dua ile…

YORUMLAR

  • 0 Yorum
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR x
Fatih Terim Falcao açıklaması
Fatih Terim Falcao açıklaması
Chelsea Trabzonspordaki
Chelsea Trabzonspordaki