EĞİTİM

Bologna Koordinatörlerimiz Kalite Güvence Sistemi İçin Toplandı sağladı

Yalova Üniversitesi Bologna Koordinatörleri ile yapılan Kalite Güvence Sistemi Değerlendirme Toplantısının üçüncüsü Yalova Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Senay Yürür Karslıoğlu’nun başkanlığında gerçekleşti. 

Bologna Koordinatörlerimiz Kalite Güvence Sistemi İçin Toplandı sağladı

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Senay Yürür Karslıoğlu başkanlığında 31 Ekim 2022 Pazartesi günü Fakülte ve Meslek Yüksekokullarının Bologna Koordinatörleri ile gerçekleştirilen toplantıya; Kalite Koordinatörü Prof. Dr. Murat Azaltun, Öğrenci İşleri Daire Başkanı Rasim Çetik, Eğitim Öğretim Şube Müdürlüğünden Enes Şahin ve tüm akademik birimlerin Bologna Koordinatörleri ve ilgili personel olmak üzere 33 kişi katıldı.

Çevrimiçi olarak gerçekleştirilen toplantıda Bologna süreci kapsamında ders içeriklerinin güncellenmesi, her yıl için ayrı eğitim öğretim planı tanımlanması ve Bologna faaliyetlerinin kalite ve akreditasyon çalışmaları için neden önemli olduğu konuları üzerinde duruldu. Toplantıya katılan personelin de görüş ve önerileri doğrultusunda süreç içinde iyileştirmelerin gerçekleştirilmesi için raporlanmak üzere sorun tespitleri ve çözüm önerileri tartışıldı.

 

YöneticiYönetici