EĞİTİM

Düzceli özel eğitimciler Serkan Gür'e fikir danıştı

Bursa İl Milli Eğitim eski Müdürü Serkan Gür'ün misafiri olan Düzceli Mesleki Eğitim ve Dayanışma Derneği başkanları eğitim konusunda kendini yeterince ispatlamış olan Gür'e eğitim alanında neler yapabileceklerini danıştılar.

Düzceli özel eğitimciler Serkan Gür'e fikir danıştı

Düzceli Mesleki Eğitim ve Dayanışma Derneği başkanları eğitim konusunda neler yapabilecekleri konusunda Bursa İl Milli Eğitim eski Müdürü Serkan Gür'ü ziyaret ederek, fikir alışverişinde bulundular.

Milli Eğitim Bakanı Tekin'in özellikle göreve ilk başladığı zamanlarda özel öğretim okullarını örgün eğitimin diğer okullardan ayırmadığını özellikle belirttiğini ifade eden Serkan Gür, "Bu çok önemli çünkü burada önemli olan kurumun niteliği değil, kurumda kimin eğitim öğretim aldığıdır. Sayın Bakanımızın müsteşarlığı döneminde özel öğretim okulları ile ilgili çok büyük reformlar yapılmıştı. Özellikle bu alanda özel mesleki ve teknik eğitim okullarında okuyan ve Türkiye'nin milli teknoloji hamlesi kapsamımda yetişecek nitelikli insan gücünü (ara eleman) temsil edecek öğrencilerin teşvik kapsamında okumasının sağlanması çok önemli bir hamleydi. Bu anlamda öğrencilerimizi özel öğretim kapsamında açılan mesleki ve teknik eğitim kurumlarına devam etmesi ülkemizin geleceği İçinde son derece önemlidir. Diğer taraftan ölçme ve değerlendirme dahil olmak üzere eğitimin öğretimin kök sorunlarının da son dönemde sürdürülebilirlik ilkesi çerçevesinde çözüldüğünü söyleyebilirim. Temel eğitimde, özel eğitimde, mesleki eğitimde ve ortaöğretimde uygulanması planlanan politikaları da yine sürdürülebilirlik ile uygulama ve gerçeklik açısından da son derece olumlu buluyorum.Son olarak da Sayın Bakanımızın özellikle ve öncelikle kendi dilini iyi kullanan bir neslin yetişmesi ne odaklanması da ileriki zamanlar için sosyal ve toplumsal olarak çok faydalı olacaktır" diye konuştu.

YöneticiYönetici